Home

愛德獲香港政府賑災基金撥款 援助甘肅定西地震災民

        愛德基金會獲香港特區政府賑災基金港幣二百八十四萬五千元撥款,用於救濟甘肅省定西的地震災民。

       (請按此觀看香港特區政府新聞處的2013年9月6日網上公佈)

            

             災區被夷為平地的土坯房                       災區艱苦的居住環境  

 

        根據災情、地方自救能力和需求評估結果,愛德將在甘肅省定西岷縣的西江鎮和禾馱鎮開展緊急援助工作。我們為20,000名災民提供500,000公斤麵粉和5,000桶食用油,受惠災民共5,000戶約2萬人。

 

        愛德基金會感謝你的關注,請捐款支持我們的緊急救援工作!

        愛德在完成該項目後,將向香港特區政府賑災基金委員會呈交檢討報告及經審核帳目。